Chỗ Đặt Máy Chủ - Thuê Máy Chủ | Chỗ Đặt Máy Chủ | Thuê Server | Chỗ Đặt Server

Chỗ Đặt Máy Chủ

Co-Basic1

 • 1.400.000 vnđ/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 3.000Gb
 • Công Suất Nguồn: 350W
 • Không Gian: Rack 1U
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

Co-Basic3

 • 2.000.000vnđ/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4.000Gb
 • Công Suất Nguồn: 700W
 • Không Gian: Rack 1U
 • BW Quốc Tế: 4Mbps/2Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

Co-Vip1

 • 3.000.000vnđ/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 20.000Gb
 • Công Suất Nguồn: 700W
 • Không Gian: Rack 1U
 • BW Quốc Tế: 6Mbps/3Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

Co-Vip2

 • 4.500.000vnđ/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • Công Suất Nguồn: 700W
 • Không Gian: Rack 1U
 • BW Quốc Tế: 10Mbps/5Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

Co-Vip3

 • 5.200.000vnđ/tháng
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • Công Suất Nguồn: 700W
 • Không Gian: Rack 1U
 • BW Quốc Tế: 15Mbps/10Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

Dịch Vụ Cộng Thêm

 • Thêm không gian rack 1U 200.000 vnđ/tháng
 • Thêm 100Gb lưu lượng100.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1 IP địa chỉ150.000 vnđ/tháng
 • Thêm 100W công suất điện200.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1 ổ cắm mạng hoặc điện150.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1 ổ cắm mạng và 1 IP300.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps download quốc tế 600.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps upload quốc tế200.000 vnđ/tháng
 • Thêm 100Mbps băng thông trong nước100.000 vnđ/tháng
 • Thêm lưu lượng không giới hạn1.000.000 vnđ/tháng
 • Cài lại hệ điều hành 500.000 vnđ/lần