Thuê Máy Chủ - Thuê Máy Chủ | Chỗ Đặt Máy Chủ | Thuê Server | Chỗ Đặt Server

Thuê Máy Chủ

Thuê máy chủ riêng (Dedicated Server) với những có cấu hình định sẵn hoặc cấu hình theo yêu cầu riêng là một lựa chọn hợp lý cho khách hàng chưa có khả năng mua luôn máy chủ. Khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc cài đặt cũng như quản lý ứng dụng trên máy chủ đã thuê.

Hiện nay chúng tôi cung cấp đến Quý khách 6 loại máy chủ  chính hãng như:  máy chủ LifeCom, máy chủ HP, máy chủ Cisco, máy chủ DELL, máy chủ SupperMicro và máy chủ IBM.De-Eco1

 • 2.200.000 vnđ/tháng
 • CPU: QuadCore Intel(R) Xeon(R) E3-1230 V2(3.4Ghz, 8Mb Cache)
 • Ram: 1 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 3000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Eco3

 • 2.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) L5520(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Eco4

 • 3.200.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro5

 • 3.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 146GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro6

 • 3.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2620 V2 (2.4Ghz, 15Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 500GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro7

 • 3.800.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 300GB SAS, 10 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro8

 • 3.800.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) E5620(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip9

 • 3.900.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 10 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip10

 • 4.300.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) E5620(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip11

 • 5.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) X5660 (2.8Ghz, 12Mb Cache, Dual Power)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 2U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 4Mbps/2Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 2 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip12

 • 6.900.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon (R) X5660 (2.8Ghz, 12Mb Cache, Dual Power)
 • Ram: 2 x 8GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 600GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 2U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 4Mbps/2Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 2 IP
 • Thời Gian Thuê

Dịch Vụ Cộng Thêm

 • Thêm 1IP địa chỉ150.000 vnđ/tháng
 • Thêm 200Gb lưu lượng100.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps download quốc tế800.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps upload quốc tế200.000 vnđ/tháng
 • Thêm card raid400.000 vnđ/tháng
 • Thuê firewall200.000 vnđ/tháng
 • Sao lưu database đến 10Gb200.000 vnđ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành200.000 vnđ/lần
 • Quản trị máy chủ (update software, antivirus...)1.000.000 vnđ/tháng
 • Thêm 2Gb RAM 200.000 vnđ/tháng
 • Thêm 4Gb RAM350.000 vnđ/tháng
 • Thêm 8Gb RAM600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 250Gb SATA200.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 500Gb SATA300.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 1Tb SATA450.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 300Gb SAS600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 600Gb SAS600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 1Tb SAS1.000.000 vnđ/tháng