Thuê Máy Chủ - Thuê Máy Chủ | Chỗ Đặt Máy Chủ | Thuê Server | Chỗ Đặt Server

Thuê Máy ChủDe-Eco1

 • 2.200.000 vnđ/tháng
 • CPU: QuadCore Intel(R) Xeon(R) E3-1230 V2(3.4Ghz, 8Mb Cache)
 • Ram: 1 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 3000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Eco3

 • 2.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) L5520(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Eco4

 • 3.200.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 250GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro5

 • 3.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 146GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro6

 • 3.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2620 V2 (2.4Ghz, 15Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 500GB SATA, 7,2 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro7

 • 3.800.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 1 x 300GB SAS, 10 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Pro8

 • 3.800.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) E5620(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: 4000 gb
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip9

 • 3.900.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x DualCore Intel(R) Xeon(R) L5639 (2.13Ghz, 12Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 10 Krpm 3,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip10

 • 4.300.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Quadcore Intel(R) Xeon(R) E5620(2.26Ghz, 8Mb L3 Cache)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 1U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 2Mbps/1Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 1 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip11

 • 5.600.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) X5660 (2.8Ghz, 12Mb Cache, Dual Power)
 • Ram: 2 x 4GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 300GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 2U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 4Mbps/2Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 2 IP
 • Thời Gian Thuê

De-Vip12

 • 6.900.000vnđ/tháng
 • CPU: 2 x Intel(R) Xeon (R) X5660 (2.8Ghz, 12Mb Cache, Dual Power)
 • Ram: 2 x 8GB DDR3-1333MHz
 • HDD: 2 x 600GB SAS, 15 Krpm 2,5"
 • Không Gian: Rack 2U
 • Lưu Lượng: Unlimited
 • BW Quốc Tế: 4Mbps/2Mbps
 • BW Trong Nước: 100 Mbps
 • Địa Chỉ IP: 2 IP
 • Thời Gian Thuê

Dịch Vụ Cộng Thêm

 • Thêm 1IP địa chỉ150.000 vnđ/tháng
 • Thêm 200Gb lưu lượng100.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps download quốc tế800.000 vnđ/tháng
 • Thêm 1Mbps upload quốc tế200.000 vnđ/tháng
 • Thêm card raid400.000 vnđ/tháng
 • Thuê firewall200.000 vnđ/tháng
 • Sao lưu database đến 10Gb200.000 vnđ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành200.000 vnđ/lần
 • Quản trị máy chủ (update software, antivirus...)1.000.000 vnđ/tháng
 • Thêm 2Gb RAM 200.000 vnđ/tháng
 • Thêm 4Gb RAM350.000 vnđ/tháng
 • Thêm 8Gb RAM600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 250Gb SATA200.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 500Gb SATA300.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 1Tb SATA450.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 300Gb SAS600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 600Gb SAS600.000 vnđ/tháng
 • Thêm HDD 1Tb SAS1.000.000 vnđ/tháng